Kontakt


Adresa: Jesenského 6
040 01 Košice
Telefón/fax: 055/62 202 69 055/62 202 78
email: ento@entoke.sk
IČO: 31656552
IČ DPH: SK2020502308

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 1778/V