KONTAKT

ADRESA:

ENTO, spol. s r. o. Košice
Priemyselná 6
Košice 040 01

IČO:

31 656 552
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 1778/V

KONATELIA :

Ing. Stanislav Čaja
Ing. Oto Wunsch
Ing. Štefan Schréter