O NÁS

Základy činnosti firmy ENTO, spol, s r.o. Košice siahajú do roku 1990. V priebehu roku 1992 sa firma transformovala na spol. s ručením obmedzeným. Spoločnosť je zameraná na kvalifikovaný výkon inžiniersko-investorskej činnosti, ako aj komplexnej projektovej činnosti.
Naša spoločnosť zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov, ktorí majú absolvované skúšky odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe so špecializáciou pre investorskú, projektovú a realizačnú činnosť, odpadové hospodárstvo, stavebný dozor so špecializáciou pre elektro - revízny technik s plným oprávnením na nízkonapäťové a vysokonapäťové rozvody.
Siedmi vysokokvalifikovaní a skúsení zamestnanci spoločnosti pracujú vo funkcii projektový, realizačný a investorský manažér a koordinátor stavby. Naši stavební dozory sú skúsení dlhoroční pracovníci s predchádzajúcou praxou stavbyvedúcich.
Mimo toho naša spoločnosť trvalo spolupracuje s poprednými špecializovanými projektovými firmami (arch. ateliéry, statika, technické zariadenie budov, doprava ap.).
Dodávateľa stavebných prác odporúčame investorovi vybrať, alebo priamo vyberáme na základe súťažného konania, čo pre konkrétne stavby znamená kapacitne a odborne optimálne vybaveného realizátora stavby.

SPOLUPRÁCA NA OCENENÝCH STAVBÁCH

Multifunkčný komplex CITY ARENA Trnava, novostavba

Udelená hlavná cena „Stavba roka 2015
Cena Zväzu podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu realizácie
Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela
Zabezpečovali sme výkon stavebného dozoru.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice

Nominovaná na Stavbu roka 2009
Zabezpečovali sme výkon stavebného dozoru, finančný dozor, zabezpečenie kolaudácie.

Obchodné centrum OPTIMA Košice, II. etapa

Nominovaná na Stavbu roka 2009
Zabezpečovali sme výkon stavebného dozoru, koordinátor nájomcov, zabezpečenie kolaudácie.

HOTEL YASMIN Košice

Nominovaná na Stavbu roka 2009
Udelená cena Technického a skúšobného ústavu stavebného,n.o.
Zabezpečovali sme kompletnú inžiniersku činnosť.

Grand Hotel Kempinski Štrbské Pleso

Udelená Cena verejnosti 2009
Nominácia na Hlavnú cenu Stavba roka 2009
Cena vydavateľstva Eurostav spol. s.r.o.
Zabezpečovali sme v plnom rozsahu kompletnú inžiniersku činnosť, manažér projektu, Cost manažér.

Truck Centrum PEMA Slovakia

Nominácia na hlavnú cenu „stavba roka 2002“
Zabezpečovali sme počas celej doby prípravy a realizácie kompletnú investorskú, projektovú a inžiniersku činnosť.

Regionálne centrum Tatrabanky, Štúrova ul. Košice

Hlavná cena „stavba roka 2000“
Zabezpečovali sme v plnom rozsahu investorskú a inžiniersku činnosť.